CURSURI

Program de activitate Luni, vineri: 14.00 – 18.30 ; sîmbătă: 8.00 – 14.00

CURSURI:

Filosofia şi axiologia educaţiei

Pedagogia şi psihologia comunicării

Metodologia cercetării pedagogice

Metodologia formării competenţelor specifice la istorie

Abordarea didactică a problemelor sensibile în istorie

Utilizarea TIC la orele de istorie/ Utilizarea TIC în evaluarea competenţelor specifice la istorie

Elaborarea, evaluarea şi analiza produselor curriculare la istorie

Abordarea didactică a surselor istorice

Bazele managementului educaţional

Stagiu de practică profesională

Strategii de predare – învăţare

Forme: Cursul: tematic, integrat, sandwich, mixt, dezbatere, problematizare;

Seminarul: introductiv, seminarul în baza studiului de caz; workshop; seminarul – dezbatere, seminarul în baza proiectelor; seminarul în baza exerciţiului.

Metodologie: studiul de caz, învăţarea prin proiecte, învăţarea prin cooperare, învăţarea prin descoperire, problematizarea, metode şi tehnici interactive, metode de studiu independent, modelarea, simularea, exerciţiul etc.

Strategii de evaluare

Evaluarea formativă se realizează prin: teste, proiecte, esee, referate, portofolii, probe scrise şi practice etc.

Evaluarea sumativă se realizează prin: examene; proiecte; portofolii.

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea tezei de master.