Bibliografie

Bibliografia cursului:

 1. Capita Carol Utilizarea surselor primare în predarea istoriei, Ed. Universității București, 2012
 2. Capita Carol Teacher’s perceptions about one’s own process of learning and about student’s learning, în INTED Proceedings, Valencia, 2014
 3. Carol Căpiţă, Laura Căpiţă, Mihai Stamatescu, Istorie : didactica istoriei, Bucureşti, 2005-2006
 4. . Capita Laura, Capita Carol, Tendinte in didactica istoriei, Editura Paralela 45, Pitesti, 2005.
 5. Căpiţă Laura, Carol Căpiţă, Mihai Stamatescu, Istorie : educaţie non-formală, comunicare şi istorie, Bucureşti, 2007
 6. Bolovan Sorina Paula, Didactica istoriei : noi orizonturi în predarea, învăţarea şi evaluarea istoriei prin metode active, Cluj, 2007
 7. Bolovan Sorina Paula, A preda sau a învăţa : dimensiunea interdisciplinară şi metode active utilizate în învăţarea istoriei şi a religiei , Cluj, 2009
 8. Hurduzeu Nicolae, Didactica istoriei – note de curs, Timişoara, 2014
 9. Roaită Alice, Didactica istoriei, 2013
 10. Актуальные проблемы преподавания истории в образова- тельных организациях различных типов: Коллективная моно- графия. Ч. 1 / Под общ. ред. Л.В.Алексеевой. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. — 107 с.

Opional

 1. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. / Пер. с англ. М.Л. Коробочкин. М.: Весь Мир, 2000. 296 с.
 2. Блок М. Ремесло историка, или Апология истории. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1986
 3. Крылова О.Н., Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО: Методическое пособие. – СПРб.: КАРО, 2013. (Серия «Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО)
 4. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: Учебно-методическое пособие. – СПб: КАРО, 2013. (Серия «Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО