Curs 3

Cursul „Evaluarea competențelor specifice la istorie” va contribuie la formarea competențelor de cunoaștere, de aplicare și de analiză critică a informației din diferite surse referitoare la știința istoriografică contemporană. În cadrul acestui curs studenţii vor învăţa cum să identifice diverse concepte istorice din istoriografia contemporană pentru a fi utilizate în predarea istoriei la nivel preuniversitar. Aplicațiile elaborate vor avea tangență cu conținuturile din curriculumul școlar din Republica Moldova. Accentul de bază se va pune pe strategiile și tehnologiile educaționale de lucru cu cadrul noțional la orele de istorie la nivel preuniversitar.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:

  • Competenţe cognitive: de căutare, de aplicare și analiză critică a informației din diferite surse referitoare la date evenimente, personalități istorice;
  • Competenţe de învățare:de formulare a obiectivelor cognitive pentru alegerea modalităţilor/căilor de atingere a lor, printr-un proiect individual sau colectiv de perfecţionare profesională.
  • Competențe de aplicare: de a aplica tehnici de lectură critică relevante în elaborarea proiectelor de grup și individuale;

Competențe de analiză: de a evalua diverse puncte și opinii față de diverse problem istorice și istoriografice;de a implementa elemente de analiză istoriografică în discursurile educaționale;

Competențe de comunicare: în limba maternă într-o manieră clară şi precisă, oral şi în scris, inclusiv utilizând tehnologiile informației și de comunicații, în diverse contexte socio-culturale și profesionale; competențe de comunicare în limba engleză (lectura textelor din domeniul istoriei).

FINALITĂȚI DE STUDIU:

La sfârșitul cursului, studenții vor capabili să:

  • Să explice conceptele de bază cu referire la cunoașterea și predarea istoriei în baza resurselor obținute și a celor colectate;
  • Să elaboreze conceptograme, tabele sincronice, liste de noțiuni, portofoliu, în conformitate cu principiile istorice prin identificarea și utilizarea instrumentelor adecvate.
  • Să evalueze resurse informaționale cu carater istoric (manuale, articole, portofolii ș.a.), inclusiv și a celor publicate în limbi de circulației internațională(engleză, franceză. germană)

Să realizeze mini-discurcuri cu aplicații de analiză istoriografică.

Să elaboreze materiale didactice pentru cursul de istorie la nivel preuniversitar

%d blogeri au apreciat: