Dicționar

Defințiile teoretice privind noțiunile: „istorie”,

Istoria este știința care studiază evoluția societății omenești din trecut până în prezent. Obiectul istoriei nu se limitează doar la evenimentele politice, cum ar fi de exemplu bătăliile sau faptele conducatorilor. El cuprinde și aspectele economice, sociale și culturale (uneltele, ocupațiile și organizarea oamenilor, creațiile artistice și credințele religioase, viața de zi cu zi etc.). sursa:(https://ro.wikipedia.org/wiki/Istorie)

Istoria:  este știința care se ocupă cu studiul faptelor și al evenimentelor trecutului.

ISTÓRIE,- Știință care studiază trecutul umanității și al societăților omenești cu scopul de a le reconstitui. ♦ (Concr.) Scriere conținând evenimente și fapte care se încadrează în această știință. 3. (Cu determinarea domeniului) Știință care studiază dezvoltarea și schimbările succesive dintr-un anumit domeniu.sursa:(https://dexonline.ro/definitie/istorie)

Sursa istorică primară este un material originar, care nu a fost interpretat de altă
persoană (exemple: pietre funerare, obiecte de artă, documente oficiale, scrisori,
memorii, cercetări originale, editoriale, interviuri). Artefactele (olăritul, articolele de
îmbrăcăminte, uneltele), sunetele (muzica, povestirile, folclorul), imaginile (picturile,
fotografiile, casetele video/filmele) pot fi considerate de asemenea surse primare, la fel
ca şi obiectivele istorice sau locurile în care s-au desfăşurat evenimente importante.
Sursa istorică secundară este alcătuită din informaţii colectate din surse primare,
interpretate de colector. Oferă informaţii mai analitice si mai cuprinzătoare decât cele
existente într-o sursă primară. (exemple: o istorie a Constituţiei, articole din reviste de
specialitate, analize critice.
Harta mută  un fond de hartă, fără denumiri istorice. Pe ea pot fi reprezentate: contururi de suprafețe geografice sau istorice, traseul unor căi de comunicație, cursuri de
curgătoare, localități, obiective istorice

 

Multiperspectivitatea modalitate şi o predispoziţie de a vedea evenimentele istorice,
personalităţile, culturile şi societăţile din perspective multiple, utilizând proceduri şi
procese fundamentale pentru ştiinţa istorică . Multiperspectivitatea ar putea fi definită şi
ca modalitate de a gândi, selecta, examina şi utiliza dovezi provenind din surse diferite
pentru a lămuri complexitatea unei situaţii

 

Problemele controversate ale istoriei reprezintă evenimente, fapte, procese,
personalităţi interpretate diferit în istoriografia din ţări sau comunităţi diferite, sau în
diferite perioade istorice, în istoriografia aceleiaşi ţări, deşi la baza interpretărilor stau de
obicei aceleaşi surse istorice.

 

Problemele sensibile ale istoriei sunt probleme care divid societatea sau naţiunile,
răscolind amintiri dureroase, stârnind prejudecăţile şi sensibilitatea oamenilor.
(exemplu: relaţiile româno-maghiare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial).

 

IDEOLOGÍE,  Totalitatea ideilor și concepțiilor filozofice, morale, religioase etc. care reflectă, într-o formă teoretică, interesele și aspirațiile unor categorii într-o anumită epocă. ♦ Totalitatea ideilor și concepțiilor care constituie partea teoretică a unui curent, a unui sistem etc. ♦ Știință care are ca obiect de cercetare studiul ideilor, al legilor și al originii lor

Izvoarele sunt în știința istorică documente sau texte care oferă informații despre trecut. Izvoarele pot fi de mai multe feluri: epigrafice (însumând inscripții pe piatră, lemn, ceramică, metal ș.a.), cronici, juridice (colecții de legi de drept religios, penal sau civil), numismatice (monede, mijloace de plată), heraldice, sigilografice, vexiologice, cartografice sau iconografice (tablouri votive în lăcașe de cult)

ÉPOCĂ istorică  Perioadă în dezvoltarea istoriei sau a unui domeniu de activitate, care se deosebește de celelalte prin anumite evenimente caracteristice, însemnate; eră

„fapt istoric”,

„eveniment istoric”,

„fenomen istoric”,

„proces istoric”, „concept istoric”, „principiu istoric”, „izvor istoric” „epocă istorică”, „probleme teoretice”, „probleme sensibile”, ideologie, „mentalitate”, „memorie istoric㔄credință”.