CONTACTE

Date de contact
mun. Chişinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 1, MD-2069,
e-mail: decanat.istorie@ upsc.md,
web: http://istorie.upsc.md/,
tel. (+373) 22 358305 (Decanat)

 

Programul  de activitate al Comisiei de admitere: 

Luni-vineri, orele 8.30-16.30, Sîmbătă, orele 8.30 – 14.00

Adresa: or. Chişinău, str. Ion Creangă 1.

Tel: (+373 22)  74 72 08, 35 83 02.

Fax: (+373 22) 35 83 36, 35 84 15 .

E-mail: admitereupsc@gmail.com