ADMITERE

Termenele de organizare

a admiterii la ciclul II – studii superioare de master

PROGRAM:DIDACTICA  DISCIPLINELOR ISTORICE (90 credite)

1. Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere 25 iulie – 01 august 2016

2. Anunţarea rezultatelor probelor 04 august 2016

3. Anunţarea rezultatelor intermediare 05 august 2016

4. Depunerea documentelor în original la Universitate până la 08 august 2016

5. Anunţarea rezultatelor finale pana la 10 august 2016

Actele necesare:
  • • buletinul de identitate,
  • • diploma de studii (în original),
  • • certificat medical forma 086-U,
  • • 6 fotografii 3×4 cm,
  • • extras din carnetul de muncă (pentru angajați),
  • • livretul militar.

METODOLOGIA DE ADMITERE

Concursul de admitere la studii superioare de master DIDACTICA  DISCIPLINELOR ISTORICE (90 credite)  se va efectua în baza următoarei formule de concurs:

MC = 0,4 MEA+ 0,6 MAS,

unde: MC – media generală de concurs;

MEA – nota medie generală a examenelor de absolvire ciclul I;

MAS – nota medie generală pentru anii de studii.

Regulament de organizare

Taxe de studii

Planul de înmatriculare